پایگاه های سنجش نوآموزی با 3پایگاه ثابت کار خود را آغاز کرده است.

 

سعیده کریمی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار هرمیزان از میناب گفت :سه پایگاه ثابت در شهرستان میناب (۲پایگاه میناب و۱پایگاه بخش توکهور) کار سنجش نوآموزان را انجام خواهند داد.

وی ضمن تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی افزود: تمامی پایگاههای سنجش با رعایت نکات ایمنی و پروتکل های بهداشتی، فاصله گزاری اجتماعی، استفاده از ماسک و… این فرایند را پشت سر خواهند گذاشت.
مدیرآموزش وپرورش شهرستان میناب عنوان کرد: این مراکز پس از نوبت گیری در مدارس، روزانه پذیرای ۲۰ نفر نو آموز خواهند بود.
کریمی افزود :در سال تحصیلی جدید بیش از ۵هزار نفر ورودی خواهیم داشت، که ۴هزار نفر کار سنجش همراه با پیش دبستانی در سال گذشته انجام شده، و۱۶۰۰ نفر ورودی سنجش خواهند شد.
گفتنی است سنجش نوآموزان پیش دبستانی در مهر ماه انجام خواهد شد.