رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه از آغاز عملیات آبخیزداری روستای کنخ خبر داد.

به گزارش هرمیزان ،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه سیامک آرمان گفت: بامشارکت مردم و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه عملیات آبخیزداری روستای کنخ آغاز شد.
وی افزود: این پروژه شامل احداث سد و بند انحرافی، اصلاح مسیر رودخانه و سد خاکی است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه انحراف مسیر آب به پشت سد خاکی قدیمی، تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی، تقویت بند خاکی قدیمی و بهبود وضعیت زیست محیطی را از مهم‌ترین اهداف احداث این پروژه آبخیز داری اعلام نمود.

استحصال باران و مهار سیلاب‌های فصلی برای تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و رفع معضل خشکسالی از جمله مهمترین مزایای وجود سازه‌های آبخیزداری است.

شهرستان بندرلنگه ۱۵۳ سازه آبخیزداری دارد.

بندرلنگه با مساحتی برابر۲/۹۳۸۵ کیلومتر مربع در کنار آب‌های شمالی خلیج فارس، در غرب و جنوب غربی استان هرمزگان، در ۳۳ درجه و ۲۶ دقیقه عرض شمالی و ۵۴ درجه و ۵۳ دقیقه طول شرقی قرار دارد.

انتهای پیام/آ