مشاور عالی و رئيس گروه مشاوران استاندار هرمزگان در يادداشتی استفاده و بهره گیری از تجربه ها و عبرت آموزی از اتفاقات و تحلیل نتایج و یافته های حوادث و رویدادهای مختلف را ضرورتی دانست که مانع خسارت و صرف هزینه های گزاف می شود.

محمدباقر كشفی در اين يادداشت چنين آورده است:

عدم کسب تجربه و بی توجهی به نتایج بعضی پیش آمدها و عبرت نگرفتن از حوادث و اتفاقات مختلفی که برای ما و دیگران پیش می آید، از جمله مشکلاتی است که در جامعه ما وجود دارد.

متاسفانه به نظر می رسد که ما به استفاده از تجارب قبلی خود و دیگران عادت نداریم و باید برای هر کاری حتما پروسه آزمون و خطا را طی کنیم و هزینه و خسارات گزاف این بی توجهی را بپردازیم.

با وجود اتفاقات متعددی که در موقعیت ها و ایام مختلف برای ما پیش می آید، اما قائل به این نیستیم که از تجربه دیگران در چنین موقعیت هایی استفاده کنیم و یا از اتفاقاتی که در گذشته برای خود ما به وقوع پیوسته، عبرت بگیریم.

در حالی که در حوادث و اتفاقات مختلف، هزینه های مادی و معنوی بسیاری را متحمل می شویم تا متوجه شویم که چگونه با آنها مواجه شویم، اما پس از این حوادث و اتفاقات، تجربه ای که خودمان به دست آورده ایم را نیز فراموش می کنیم و در اتفاقات بعدی از آن تجارب استفاده نمی کنیم تا تمهیدات مناسبی را بیندیشیم.

این عدم بهره گیری از تجارب و عبرت نگرفتن از اتفاقات، در حوادث مختلفی همچون سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادفات، سقوط هواپیما و … قابل مشاهده است که با وجود اینکه هزینه های مادی و معنوی گزافی در هرکدام از این حوادث صرف می شوند اما تجربه های حاصل از آن را در اتفاقات بعدی به کار نمی گیریم.

هر زمان که حادثه ای برای ما پیش می آید، کمیته های مختلفی تشکیل می شوند و پس از چند روز در می یابیم که چگونه باید آن حادثه را مدیریت کنیم، اما این راهکارها و تجارب ارزشمند در حافظه ما باقی نمی ماند و در حوادث بعدی دوباره هزینه هایی را متحمل می شویم تا برای مدیریت آنها، تصمیم گیری نماییم.

با استفاده از تجارب و عبرت گرفتن از حوادث و اتفاقات، می توان هزینه ها و خسارات ناشی از آنها را تا حد بسیار زیادی کاهش داد و در مدیریت این بحران ها به شکل مناسبی عمل کرد که این امر باید به عنوان یک اولویت مهم، سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.