طی حکمی از سوی رئیس هیئت گلف استان هرمزگان، مصطفی خرمی به سمت سرپرست هیئت گلف شهرستان میناب منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هرمیزان از میناب، رئیس هیئت گلف استان هرمزگان طی حکمی مصطفی خرمی را به سمت سرپرست هیئت گلف شهرستان میناب منصوب کرد.
در این حکم آمده است:

نظر به شناختی که از تجارب، پشتکار و تخصص جنابعالی در امر ورزش در رشته گلف وجود دارد به موجب این حکم به عنوان سرپرست هیئت گلف شهرستان میناب منصوب می‌شوید.

امید است با اتکا به ایزد منان و بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص و هماهنگی های که با این هیئت معمول می‌دارید در انجام امور و پیشبرد اهداف محوله موفق باشید.

مصطفی خرمی از کارآفرینان نمونه شهرستان میناب نیز بشمار می‌آید.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس