شهرستان پارسیان از مرز رسمی برای صادرات و‌ واردات برخوردار شد.

به گزارش هُرمیزان با مجوز وزارت کشور شهرستان پارسیان از مرز رسمی برای صادرات و‌ واردات برخوردار شد.

اختصاص مجوز مرز رسمی صادرات و‌ واردات به شهرستان پارسیان از آرزوهای مردم  شهرستان پارسیان بود که پس از پیگیری‌های مکرر در سطح وزارت کشور به نتیجه رسید.

برخورداری شهرستان پارسیان در غرب استان از مرز رسمی برای صادرات و‌ واردات روند توسعه روز افزون این شهرستان را سرعت خواهد بخشید.

انتها/ع