معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از جمع آوری ادوات غیر مجاز صید به روش پره در خوریات و سواحل شرق شهرستان جاسک در راستای مبارزه با صید غیر مجاز خبرداد.

به گزارش هرمیزان،محمد جوانمرد با بیان اینکه شهرستان جاسک بالغ بر چهار هزار و ۴۷۰ نفر صیاد و بیش از ۷۸۰ فروند شناور صیادی توانسته حدود ۱۵ درصد از صید استان را به خود اختصاص دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه نارضایتی هایی از سوی مردم و شیلات منطقه شهر جاسک از روش غیر مجاز صید پره به شیلات هرمزگان اعلام شده بود، اظهار کرد:خوشبختانه با حمایت مدیر کل محترم و با مشارکت یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان و جامعه صیادی جاسک با محوریت شیلات هرمزگان از این روش صید جلوگیری به عمل آمد.

جوانمرد خاطرنشان کرد: صید پره یا تور گستر یکی از قدیمی ترین روشهای صید در آبهای شمال کشور است که با وجود عدم سازگاری با آبزیان شهرستان جاسک و شرایط جوی منطقه (محل انجام صید پره در شرق جاسک که با توجه به مهاجرت،تخم ریزی و رشد آبزیان در این منطقه از اهمیت ویژه ای در حفظ ذخایر برخوردار است ) توسط برخی افراد سود جود در این منطقه انجام می شد که خوشبختانه ببا پیگیری های شیلات هرمزگان به موقع با عوامل آن برخورد و روش این صید تحت کنترل قرار گرفته است.

  • منبع خبر : ایسنا منطقه خلیج‌ فارس