رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار با فرمانده انتظامی استان ضمن تأکید بر حمایت قاطع از نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی، از تشکیل دبیرخانه ویژه پرونده های مهم به منظور نظارت مؤثر بر جرایم این حوزه خبر داد.

به گزارش هرمیزان،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان دیدار با فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اعلام حمایت قاطع  از نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی، تصریح کرد: برای اینکه مبارزه فراگیر با جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد، تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

علی صالحی با بیان اینکه اعمال نظارت و برگزاری جلسات مستمر با ضابطین امر در دستور کار دستگاه قضایی است، بر لزوم هم افزایی به منظور ارتقای شاخص امنیت و کاهش جرایم اولویت دار استان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه استان هرمزگان از استان های امن کشور  محسوب می شود، از مسئولین انتظامی استان خواست تا با تشریک مساعی و ارتقای شاخص امنیت، بستر مناسبی برای  فعالیت سرمایه گذاران فراهم سازند.

  رئیس کمیته راهبردی تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان هرمزگان همچنین اعلام کرد: به منظور مدیریت پرونده های مهم، دبیرخانه ای در دادگستری کل استان هرمزگان تشکیل و روند رسیدگی به این پرونده ها و جرائم مرتبط با آن به صورت ویژه مورد نظارت قرار می گیرد.

  • منبع خبر : ایسنا منطقه خلیج‌ فارس