بایگانی‌های مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و بنادر شرق هرمزگان - پایگاه خبری تحلیلی هُرمیزان
رشد ۱۵۰ درصدی صادرات محصولات یخچالی از بنادر شرق هرمزگان ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر:

رشد ۱۵۰ درصدی صادرات محصولات یخچالی از بنادر شرق هرمزگان

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از رشد ۱۵۰ درصدی صادرات محصولات یخچالی از بنادر شرق هرمزگان خبر داد.

دریافت مجوز تبدیل بندر گوگسر جاسک از صیادی به تجاری ۲۹ آبان ۱۳۹۷

دریافت مجوز تبدیل بندر گوگسر جاسک از صیادی به تجاری

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: مکاتبه‌های لازم برای دریافت مجوز تبدیل بندرگوگسر شهرستان جاسک به بندر تجاری انجام شده است .