اولین پایگاه اورژانس هوایی هرمزگان با هدف خدمات رسانی به شهرستان های غرب استان در بستک احداث میشود.

به گزارش هُرمیزان، دکتر سرور رئیس اورژانس هوایی کشور صبح امروز در حاشیه بازدید از بیمارستان فارابی بستک که به دعوت نماینده غــرب هرمزگان انجام شده بود با اشاره به دستور دکتر کولیوند برای حضور ایشان در شهــرستان بستک در ارتباط با پیگیری های نماینده غرب هرمزگان در جهت احداث پایگاه‌اورژانس‌هـوایی اظهار داشت؛ با توجه به اینکه در سطح کشور قــریب به ۱۰۰۰ شهر وجود دارد، شهرستان بستک چهل و نهمین یا پنجاهمین شهر در کل کشور خواهد بود که پایگاه اورژانس هوایی در آن استقرار خواهد یافت.

گفته شده این پایگاه هوایی قرار است به شهرستان های غرب هرمزگان خدمات دهد.

انتهای پیام/