چندین سال است که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تنها موج شکن صیادی کرتی مستقر در روستای آبکوهی مشغولیم که کار و روزی هزار صیاد با به گل نشستن این موج شکن به مخاطره افتاده است.

ما اهالی روستا کرتی،کلیرک،آبکوهی که اکثرا به شغل صید و صیادی مشغول هستیم و از این طریق امرار معاش میکنیم.

چندین سال است که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تنها موج شکن صیادی کرتی مستقر در روستای آبکوهی مشغولیم که کار و روزی هزار صیاد با به گل نشستن این موج شکن به مخاطره افتاده است.

لذا از مسئولین مردمی و محبوب درخواست داریم به منظور کمک رسانی به معیشت مردم، عملیات لایروبی این موج شکن رو در دستور کار قرار دهند‌‌.

و اما در فیلم…

دهنه ورودی و خروجی رو مشاهده میکنید، که در اثر رسوب شدید ماسه جهت ورودی و خروجی شناورهای سبک و سنگین یک معضل برای صیادان این منطقه بوده و نیاز به لایروبی دارد.

IMG_3868

  • نویسنده : موسی خادمی