آزمون تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی شهرداری بندرعباس در دانشگاه هرمزگان برگزار شد.

به گزارش هُرمیزان، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس گفت: در این آزمون هزار و ۱۷۹ نفر در ۹ حوزه امتحانی و در ۱۱ رسته شغلی با یگدیگر رقابت کردند.
محمد مهدی جهانبخش افزود: مدیریت امور شهری و شورا‌های استانداری هرمزگان نتیجه این آزمون را تا پایان تیرماه اعلام می‌کند.

وی گفت: علاوه بر آزمون کتبی؛ سابقه خدمت و مدارک تحصیلی شاغلان نیز محاسبه می‌شود و در نتیجه ۱۰ درصد از ساختار سازمانی شهرداری بندرعباس در سال جاری تبدیل وضعیت خواهند شد.

انتهای پیام/