بحران کمبود و بهتر است بگوییم نبود آب در برخی شهرستان های استان هرمزگان با شیوع ویروس کرونا زنگ خطری بزرگ بر امنیت جان و بقای حیات و بهداشت و سلامت جامعه استان به ویژه شهرستان های پرچالش با آن همچون سیریک- خمیر - قشم - جاسک و بشاگرد است.

جناب آقای دکتر فریدون همتی استاندار محترم هرمزگان

ضعف مدیریت آب استان را رسیدگی و جهت رفع مشکل بی آبی در مناطق شهری و روستایی استان راهکاری اساسی تدبیر نمایید.

حلقه گمشده سلامت و بهداشت – نبود آب و مردم نگرانیست که مواجه با آن چالش است – که از امکانات اولیه ی بهداشتی محروم گشته اند- به فوریت آن را دریابید و راهکارها و تدابیری مثمر ثمر با توجه به وجود شیوع ویروس کووید ۱۹ در مقابله با این بحران را اتخاذ نمایید.

بحران آب در مناطق استان نیز – داستان تلخیست که در ایامی که نگاهها نظاره گر متخصص و دانشمندن است که کدام نخبه دارو کووید ۱۹ یا کرونا را کشف می نماید- کماکان شهرستانهای استان هرمزگان در سالی پربارش از رحمت الهی با بحران و کمبود آب مواجه هستند.

ضعف مدیریت آب در استان هرمزگان تا به کی؟

اکنون که در بحرانی ترین دوران تاریخ سلامت انسان ها با شیوع ویروس کووید ۱۹ مواجه بوده و بهترین راهکار برای مبارزه با این ویروس و نجات جان انسان ها نظافت و رعایت اصول بهداشتی است- متاسفانه برخی نقاط هرمزگان از جمله سیریک- خمیر – قشم – جاسک و بشاگرد با نبود آب بویژه در روستاهایشان دست و پنجه نرم میکنند.

زیبنده و بجاست برای حفظ چرخه ی بهداشتی و سلامت هم استانی های عزیز راهکار و تدبیری اندیشه شود و همانگونه که با قطعی آب شرایط بر خویش دشوار و نگران کننده بوده بر امنیت جان و سلامت سایر شهروندان اقدام و گامی عملی اتخاذ نمایید تا زنجیره ی هر بیماری و ویروسی با رعایت اصول بهداشتی شهروندان با امکانات لازم قطع گردد.

انتظار است این مطالبه ی بحق مردم را در اولویت قرار داده و در رفع آن مشکل بزرگ در دوران بحرانی تسریع بخشید.

  • نویسنده : کامران آتین