بایگانی‌های یادمان شهدا - پایگاه خبری تحلیلی هُرمیزان
اعزام نخستین گروه دانش آموزان هرمزگانی به اردوی راهیان نور دریایی 15 مهر 1397
مسئول سازمان اردوی راهیان نور سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان:

اعزام نخستین گروه دانش آموزان هرمزگانی به اردوی راهیان نور دریایی

نخستین گروه از دانش آموزان هرمزگانی به اردوی راهیان نور اعزام شدند.