مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان هرمزگان با بیان اینکه مدیریت یکپارچه سواحل استان هرمزگان از دیگر برنامه های مهم است، اظهار کرد: برای آینده استان هرمزگان با مطالعه عمیق تر و همکاری تمامی دست اندرکاران، برنامه های عملیاتی مناسبی به پیش خواهیم برد.

به گزارش هرمیزان،آرش رضایی در آئین تکریم و معارفه مدیران کل سابق و جدید راه و شهرسازی استان هرمزگان،افزود: بسیار خوشحالم که توفیق خدمت در منصبی جدید نصیبم شده است و فرصتی برای خدمت به مردم هرمزگان را بدست آورده ام.

وی با بیان اینکه از وزیر راه و شهرسازی و استاندار هرمزگان به واسطه این اعتماد تشکر می کنم، تصریح کرد: خدمات و زحمات مهندس شیری بر هیچکس پوشیده نیست و افتخار می کنم در کنار وی بخشی از برنامه هایی را که دنبال می کرد، انجلم دهم.

مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان هرمزگان با اشاره به اینکه امیدوارم مهندس شیری خصاصتی در انتقال تجارب ارزنده اش به بنده نداشته باشد، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت سکونتگاه ها در شهرهای استان هرمزگان از مهمترین اولویت ها در برنامه هایم است.

وی اضافه کرد: برخی ناهماهنگی های ساخت و سازی در استان هرمزگان همچون شهر بندرعباس و قرارگیری ناهماهنگ برخی کاربری های سبب یک بی نظمی شده است.

رضایی با بیان اینکه مدیریت یکپارچه سواحل استان هرمزگان از دیگر برنامه های مهم است، اظهار کرد: برای آینده استان هرمزگان با مطالعه عمیق تر و همکاری تمامی دست اندرکاران، برنامه های عملیاتی مناسبی به پیش خواهیم برد.

مدیرکل جدید راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به اینکه باید هرمزگان را بع پایتخت گردشگری کشور تبدیل کنیم، خاطرنشان کرد: باید برای تحقق این موضوع بیش از پیش تلاش کرد و با روند افزایشی حضور گردشگران در هرمزگان به طور حتم این موضوع محقق خواهد شد.

وی در پایان گفت: بازسازی و ساماندهی بافت های ناکارآمد با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد تا به نقطه مطلوب برسیم.

  • منبع خبر : ایسنا منطقه خلیج‌ فارس