مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان از افزایش اعتبارات صندوق توسعه ملی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال اعتبار صندوق توسعه ملی به 62میلیاردتومان افزایش یافته است.

به گزارش هرمیزان،امید ذاکری اظهار کرد: برای اولین بار در استان هرمزگان پروژه های صندوق توسعه ملی را با نگاه جامع نگری اجرا کرده و براساس جمع بندی عملکرد سال ۹۷ت وسط سازمان جنگل‌ها ومراتع کشور در اردیبهشت ماه جاری در اجرای سیاست های مدیریت جامع حوزه ابخیز به عنوان استان برتر در کشور شناخته شدیم.

وی افزود: با نگاه جامع نگرانه به پروژه های ابخیزداری و با مشارکت خیرین و مردم در ترویج و فرهنگ سازی جهت ایجاد و تحقق حضور مردم در منابع طبیعی کار کرده و تلاش کردیم که تمامی پروژه ها پیوست فرهنگی مطابق با همان منطقه را دارا باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان تاکید کرد: برای حفظ و تقویت خاک و پوشش گیاهی  و مدیریت ۱۰۰۰هکتار رواناب های سطحی با اجرای علیات بیومکانیکی و بیولوژیکی ، بذرکاری و …اقدامات بسیار جامع و گسترده ای در حوزه  آبخیزداری با تلاش همکاران ومشارکت مردم و خیرین طی سال ۹۷ انجام دادیم که بازخورد بسیار خوبی داشته است.

ذاکری با اشاره به ساخت ۱۱ سازه خیرسازآبخیزداری در استان بیان داشت: باسرمایه گذاری ۱۰میلیاردتومانی مردم سازه های آبخیزداری ساخته که پس از بارندگی های اخیر ۳-۴بار این سازه ها ابگیری شد تا با تقویت پوشش گیاهی از فرمایش خاک جلوگیری گردد.

وی گفت: طی سال ۹۷، از محل صندوق توسعه ملی ۵۶ سازه آبخیزداری انجام شد که یکی از شاخصه های صندوق توسعه ملی و نقطه قوت در کشور جلب مشارکت های محلی  بود بطور مثال درشهرستان بشاگرد با دراختیار گذاشتن سیمان و نقشه از سوی اداره کل منابع طبیعی ۵۰۰ سازه کوتاه آبخیزداری با مشارکت مردم وخیرین انجام شد وبه نوعی یک نهضت ابخیزداری به راه افتاد که می توان گفت نقطه قوتی در بشاگرد و یک اقدام شاخص در سراسر کشور است.

مدیرکل منابع طبیعی افزود: این در حالی است که در بشاگرد اراضی مسطح برای کشاورزی وجود نداردوبا جمع شدن رسوبات پشت سدها در اراضی پایین دست شاهد رشد کشاورزی و کشت سیر و ایجاد اشتغال پس از ایجاد سازه های ابخیزداری هستیم.

  • منبع خبر : ایسنا منطقه خلیج‌ فارس