بخشدار مرکزی میناب گفت:همان گونه که روابط عمومی ها خدمات و دستاوردهای دولت و دستگاه اجرائی خود را به مردم ارائه می کنند باید مشکلات و نارسایی ها و خواسته های آنان را هم به تصمیم سازان و تصمیم گیران انتقال دهند.

به گزارش هرمیزان،مهرانی بخشدار مرکزی میناب در جمع دهیاران و اصحاب رسانه اظهار داشت:اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار در شرایط کنونی تحریم و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آنهاست و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.

بخشدار مرکزی میناب اضافه کرد: منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته، چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود.

مهرانی گفت: در واقع هدف از اقتصاد مقاومتی آن است که بتوان بر فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.

وی ادامه داد:همان گونه که روابط عمومی ها خدمات و دستاوردهای دولت و دستگاه اجرائی خود را به مردم ارائه می کنند باید مشکلات و نارسایی ها و خواسته های آنان را هم به تصمیم سازان و تصمیم گیران انتقال دهند.

  • منبع خبر : فارس